Žiar nad Hronom » Domy Lúčky » Rodinný dom »

Po dohode so záujemcami pripravujeme dražbu krásneho rodinného domu v obci Lúčky

Po dohode so záujemcami pripravujeme dražbu krásneho rodinného domu v obci Lúčky


101 250,00 EUR
275,88 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Žiar nad Hronom - Lúčky
(Rodinný dom - Lúčky)

Úžitková plocha: 367 m2

Rozloha pozemku: 2 001 m2

Dátum aktualizácie: 10.12.2014

Identifikačné číslo:

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Cena podľa znaleckého posudku: 135.000,- EUR Najnižšie podanie: 101.250,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15.000,- EUR Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žiar nad Hronom, obec: Lúčky, katastrálne územie: Lúčky, zapísané v evidencii Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 641, a to konkrétne: - rodinný dom so súpisným číslom 104 s príslušenstvom postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 357/11 o výmere 237 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parc. registra „C“ č. 357/6 o výmere 1191 m², druh pozemku: trvalé trávne porasty, - pozemok parc. registra „C“ č. 357/7 o výmere 534 m², druh pozemku: ostatné plochy, - pozemok parc. registra „C“ č. 357/8 o výmere 12 m², druh pozemku: ostatné plochy, - pozemok parc. registra „C“ č. 357/9 o výmere 9 m², druh pozemku: ostatné plochy, - pozemok parc. registra „C“ č. 357/10 o výmere 18 m², druh pozemku: ostatné plochy, - pozemok parc. registra „C“ č. 357/11 o výmere 237 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. - (ďalej len ,,predmet dražby“) Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 104, nachádzajúci sa na pozemku par.reg. ,,C” č. 357/11, k. ú. Lúčky Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom. Ide o nepodpivničený objekt, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Rodinný dom má samostatný vstup z bočnej stany pozemku. Je napojený na inžinierske siete ako je voda z vŕtanej studne (hĺbka studne je 13,5 m), elektro a kanalizácia do žumpy. Stavba bola daná do užívania v roku 2012 a je umiestnená v lokalite vhodnej na bývanie. Dispozičné riešenie: V I. nadzemnom podlaží sa nachádza: vstup z dvora do zádveria, hala so schodiskom, WC, technická miestnosť, šatník, komora, kuchyňa, obývacia izba s krbom a s jedálňou. Cez chodbu sa prechádza do zadnej časti domu, kde sa nachádza izba, kuchyňa, sociálne zariadenie. Zastavaná plocha I. NP je 227,32 m2. V podkroví sa nachádza: hala so schodiskom, izba, sociálne zariadenie, pracovňa a povala. Zastavaná plocha podkrovia je 140,03 m2. Technickokonštrukčné riešenie: Základy sú betónové z prostého betónu, so zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné konštrukcie sú realizované z tvárnic značky YTONG. Komín je montovaný. Strop nad 1. NP je železobetónový a v podkroví je drevený trámový s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová. Krov je drevený, zateplený tepelnou izoláciou s fóliou. Krytinu tvorí pálená škridla značky Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Oplechovanie tvorí pozinkovaný plech. Vonkajšiu úpravu fasády tvoria omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú štukové vápenné. Výplne okenných otvorov 1. NP sú drevené eurookná so žalúziami. Na podkroví sú drevené eurookná so žalúziami. Dvere sú drevené plné alebo zasklené, osadené v drevených zárubniach. Zdrojom TÚV je zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vykurovanie je podlahové teplovodné. Zdrojom vykurovania je elektrický kotol ústredného kúrenia. Doplnkovým zdrojom vykurovania je centrálna krbová vložka na drevo s teplovzdušnými rozvodmi. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. 1.NP a podkrovie majú balkón s dreveným zábradlím. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Rozvod vody tak studenej ako aj teplej je zabezpečený z plastového potrubia. Kanalizácia je zabezpečená tiež plastovým potrubím. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10, Bratislava
0917 Kliknite TU!